Archiwalna wersja strony.
Aktualne treści dostępne są pod adresem http://senat.uw.edu.pl

prof. Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

kadencja 2016-2020

REKTOR

 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW - Przewodniczący Senatu

PROREKTORZY

 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW  - do spraw studentów i jakości kształcenia
 • dr hab. Maciej Duszczyk - do spraw naukowych
 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW - do spraw rozwoju
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki - do spraw kadrowych i polityki finansowej

DZIEKANI

 • dr hab. Robert Sucharski, prof. UW  - Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska  - Wydział Biologii
 • dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW - Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliogii
 • dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW - Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Dariusz Wasik - Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW - Wydział Geologii
 • dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW - Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Sambor Grucza  - Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki  - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Stanisław Sulowski, prof. UW - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Maria Dakowska - Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Piotr Taracha - Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska - Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń  - Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro - Wydział Prawa i Administracji
 • dr hab. Dominika Maison, prof. UW - Wydział Psychologii
 • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak - Wydział Zarządzania


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska - Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Marian Górski - Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza - Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski - Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Paweł Sowiński - Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • prof. dr hab. Aleksander Żarnecki - Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz - Wydział Nauk Ekonomicznych

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Seweryn Dmowski - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr Jarosław Górski - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Filip Kawczyński - Wydział Filozofii i Socjologii
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz  - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr Adam Płoszaj - Instytut Ameryk i Europy
 • mgr Jolanta Urbanik - Szkoła Języków Obcych
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec - Wydział Biologii
 • mgr Alicja Wleciał - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr Tomasz Wroczyński - Wydział Polonistyki
 • dr Mariola Zalewska - Wydział Zarządzania

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Kamil Mieszkowski – Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW - Wydział Zarządzania

 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Marcin Osiński – Marszałek Parlamentu Studentów UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Maja Matuszewska – Przewodnicząca  Zarządu Samorządu Studentów UW - Wydział Zarządzania
 • Mieszko Czerniawski - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Adam Harchi - Wydział Zarządzania
 • Monika Helak - Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa - Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak - Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński - Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń - Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Julia Sobolewska - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Włodarczyk - Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka - Wydział Filozofii i Socjologii
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW  NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • mgr inż. Andrzej Alinkiewicz - Biuro ds. Nieruchomości
 • mgr Izabela Budniak - Kwestura
 • dr Magdalena Sobolewska-Bereza - Wydział Biologii
 • mgr Maciej Tygielski - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr inż. Jerzy Pieszczurykow - Kanclerz
 • mgr Ewa Mikłaszewicz - Kwestor
 • dr hab. Jolanta Talbierska - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW - Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP

STALI GOŚCIE SENATU

 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz - Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • mgr Anna Korzekwa - Rzecznik Prasowy UW
 • mgr Grzegorz Kołtuniak - Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

 

Skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

kadencja 2012-2016

REKTOR

 • dr hab. Marcin Pałys, prof. UW - Przewodniczący Senatu

PROREKTORZY

 • dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW - ds. rozwoju i polityki finansowej
 • prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior - ds. studentów i jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - ds. badań naukowych i współpracy
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego

DZIEKANI

 • prof. dr hab. Jerzy Axer   - Wydział „Artes Liberales”
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska  - Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza - Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Janusz Adamowski  - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • dr hab. Krzysztof Marian Koseła, prof. UW - Wydział Filozofii i Socjologii
 • prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban - Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW - Wydział Geologii
 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert   - Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UW  - Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki   - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Maria Dakowska - Wydział Neofilologii
 • prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo  - Wydział Orientalistyczny
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska - Wydział Pedagogiczny
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń  - Wydział Polonistyki
 • dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW - Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska - Wydział Psychologii
 • dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Jan Turyna - Wydział Zarządzania


PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński - Wydział Chemii
 • prof. dr hab. Marian Górski - Wydział Zarządzania
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski - Wydział Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • prof. dr hab. Maria Lewicka - Wydział Psychologii
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski - Wydział Polonistyki
 • prof. dr hab. Wojciech Tygielski - Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz - Wydział Nauk Ekonomicznych

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Jarosław Górski - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Katarzyna Metelska-Szaniawska - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • dr Janina Pietrzak - Wydział Psychologii
 • dr Anna Rosner - Wydział Prawa i Administracji
 • mgr Jolanta Urbanik - Szkoła Języków Obcych
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec - Wydział Biologii
 • dr Tomasz Wroczyński  - Wydział Polonistyki
 • mgr Barbara Maria Wysoczańska - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr Mariola Zalewska - Wydział Zarządzania

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

 • mgr Kamil Mieszkowski - Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW  - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Marcin Osiński - Marszałek Parlamentu Studentów UW
 • Maja Matuszewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW -  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Mieszko Czerniawski  -  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Adam Harchi - Wydział Zarządzania
 • Monika Helak - Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Anna Krupa  - Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Piotr Połowniak - Wydział Prawa i Administracji
 • Maxymilian Rybczyński -  Wydział Prawa i Administracji
 • Rafał Smoleń - Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Julia Sobolewska - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Piotr Włodarczyk - Wydziałów Geografii i Studiów Regionalnych
 • Diana Zagrodzka - Wydział Filozofii i Socjologii
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW  NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • mgr Władysław Kardaś - Biuro Gospodarcze
 • mgr Jolanta Siemaszko - Kwestura
 • dr Magdalena Sobolewska - Wydział Biologii
 • mgr Maciej Tygielski - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

UCZESTNICY POSIEDZEŃ SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr inż. Jerzy Pieszczurykow - Kanclerz
 • mgr Ewa Mikłaszewicz - Kwestor
 • dr hab. Jolanta Talbierska - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW - Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP
STALI GOŚCIE SENATU
 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow - Wydział Fizyki
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz - Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • mgr Anna Korzekwa - Rzecznik Prasowy UW
 • mgr Grzegorz Kołtuniak - Kierownik Biura Spraw Pracowniczych

 

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM SENATU

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016  [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 16 REKTORA UW z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 1 REKTORA UW  z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 4 REKTORA UW z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany obwieszczenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]
 

OBWIESZCZENIE NR 15 REKTORA UW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016  [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 14 REKTORA UW z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016   [pobierz obwieszczenie]

OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UW z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz listy osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z głosem doradczym w kadencji 2012-2016 [pobierz obwieszczenie]